De Oudercommissie      Medezeggenschapsraad en Bestuur

De Oudercommissie (OC) 
 

Wie zijn wij? 
De OC bestaat uit een actieve en enthousiaste groep ouders die, samen met de leerkrachten, betrokken is bij het reilen en zeilen van de school.  Deze groep bestaat uit 9 ouders, zoveel mogelijk afkomstig uit alle groepen van de school. 
 
Op dit moment bestaat de OC uit: 

Voorzitter: Hanneke van de Bunt
Bollengoed 53   tel: 842259    

Penningmeester: Henri Lubbersen   
Kelderskamp 33   tel: 410810

Secretaris: Annette van Malenstein   
Kelderskamp 9  tel: 843027

Alice van Wechem
Meerkoetstraat 30 tel: 06-30342015

Marc Kosters 
Bouwmeestergoed 21  tel: 460536

Harriët Posthouwer,
Aaltsengoed 49 tel: 360723 / 06-24325890

Bertha van 't Hof 
Stationsstraat 40  tel: 363165


Raymond van der Veen
Davelaarsgoed 5   tel:06-48930944


Janneke Lubbersen
Jansgoed 6    tel: 350312


Namens het team:

Juf Bronkhorst, (groep 6)

Juf van Hierden, (groep 4)


Wat doen wij?
Wij ondersteunen de leerkrachten bij het voorbereiden en uitvoeren van allerlei evenementen en bijzondere gebeurtenissen op school.  Hierbij kunt u denken aan de sinterklaasviering, kerstviering, het lenteontbijt, avondvierdaagse, tuinonderhoud, de laatste schooldag, afscheid groep 8, etc. 

Deze activiteiten kosten geld. Dit brengen we met elkaar op door middel van de ouderbijdrage. Ook het beheer hiervan is een taak van de OC.

De jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 12,50 euro per kind kunt u overmaken op het rekeningnummer van de oudercommissie: NL35 RABO 031.77.15.747, per adres: Verzetslaan 17, 3882 HH  Putten.  De penningmeester van de oudercommissie ziet het liefst een overboeking op bovenstaand nummer. Indien u dat anders wenst, kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester van de OC,  dhr. H. Lubbersen Kinderen die na 1 januari op school komen, betalen niet meer het volle tarief, maar € 1,00 per maand.

Wilt u de naam van uw kind(eren) en de groep(en) op uw overschrijving vermeld?

De OC heeft ongeveer tien keer per jaar een vergadering. 
 
Waar vindt u ons?
Ook wij staan op het schoolplein om onze kinderen op te halen of te brengen, dus kom gerust naar ons toe met ideeën of vragen. U kunt ons ook bereiken door een mail te sturen naar ocdeschuilplaats@gmail.com.

 
bmdb De Schuilplaats, 2011
Realisatie: Anyway Internet