De Medezeggenschapsraad en het Bestuur

Terug naar Oudercommissie
MR notulen


MR 2017-2018

Contactadres:
mr.schuilplaats@cnsputten.nl
Personeelsgeleding:
Oudergeleding:
Mevr. M.M. Willemsen (secretaresse)
mr.schuilplaats@cnsputten.nl
 
Mevr. H.J. Hop (voorzitter)
m.hop644@upcmail.nl
 
Mevr. M. Doppenberg (penningmeester)
m.doppenberg@cnsputten.nl
 
Dhr. B. Veeningen
bertveeningen@gmail.com
 
Mevr. D.M. Jansen (GMR-afgevaardigde
l.jansen@cnsputten.nl
 
Mevr. E.D.W. Ouwerkerk  (GMR-afgevaardigde)
wouwerkerk26@gmail.com
 

Wat doet de MR?
De doelstelling van de MR is het behartigen van de belangen van de kinderen, leerkrachten en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De raad bestaat nu uit drie ouders en drie leerkrachten. Om deze belangen goed te kunnen behartigen heeft de MR wettelijke middelen gekregen: Instemmingsrecht en adviesrecht.  Onze MR denkt mee met de school en het schoolbestuur over o.a. 
o Onderwijskundige doelstellingen 
o Schoolplan en zorgplan 
o Schoolreglement 
o Schoolgids 
o Ondersteunende werkzaamheden door ouders 
o Arboregels 
o Bestemming van middelen uit openbare kas of van anderen (be-halve ouders) 
o Beëindiging, inkrimping of uitbreiding (incl. beleid terzake) 
o Overdracht/omzetting of fusie (incl. beleid terzake) 
o Organisatie 
o Beleid inzake aanstelling/ontslag leiding en personeel 
o Aanstelling/ontslag leiding 
o Beleid inzake toelating/verwijdering leerlingen 
o Vakantieregeling 
o Nieuwbouw/verbouw 
o Inzet/samenstelling van de forma-tie 
o Nascholing 
o Klachtenregeling 
o Hoogte en bestemming van niet wettelijk verplichte bijdragen door ouders 
o Beleid inzake voorzieningen tbv leerlingen 
De MR kan ook zelfstandig voorstellen doen op alle gebieden die zich in en rond de school afspelen. Zij is hierbij de spreekbuis voor ouders en personeel.
Eenmaal per jaar geeft de MR een jaarverslag uit.


Bestuur

 
Voorzitter:
Dhr. W.F. Vierwind
Da Costastraat 3
3881 JD Putten
tel. 350559 Secretaresse:
 
Secretaresse:
Mevr. H.  Daudeij
Mennestraat 25
3882 AN Putten
tel. 352208
 
 
Bovenschoolse managers:
Dhr. W. van den Brink (huisvesting en financiën), 354445
Dhr. C.J. Visser (onderwijs en personeel) 355329
 
Gedelegeerden Schuilplaats:
Mevr. H.  Daudeij (zie boven)
 
Mevr.C.Donker
Rietgansstraat 5
3882 JD Putten
tel. 362082
 
 

 Personeelsgeleding:
Oudergeleding:
Mevr. M.M. Willemsen (secretaresse)
mr.schuilplaats@cnsputten.nl
 
Mevr. H.J. Hop (voorzitter)
m.hop644@upcmail.nl
 
Mevr. M. Doppenberg (penningmeester)
m.doppenberg@cnsputten.nl
 
Dhr. B. Veeningen
bertveeningen@gmail.com
 
Mevr. D.M. Jansen (GMR-afgevaardigde
l.jansen@cnsputten.nl
 
Mevr. E.D.W. Ouwerkerk  (GMR-afgevaardigde)
wouwerkerk26@gmail.com
 
bmdb De Schuilplaats, 2011
Realisatie: Anyway Internet