Procedure aanmelding nieuwe leerlingWe vinden het fijn dat u belangstelling toont voor onze school.
Op deze website kunnen we helaas niet alles vertellen en laten zien.
We informeren u graag ook persoonlijk over onze school en alle facetten die daarbij horen.
We vinden daarom een intakegesprek een goede start om een weloverwogen keuze te maken voor de aanmelding van uw kind(eren).
 
Procedure aanmelding:
 
Stap 1:  
U kunt deze website bekijken voor verdere informatie.
 
Stap 2:  
U maakt een afspraak voor een intakebijeenkomst in school. We geven informatie over onze school, maken een rondleiding door de school en kunt u volop vragen stellen. Aan het eind van deze bijeenkomst kunt u een inschrijfformulier ontvangen.
We organiseren dit schooljaar de intakebijeenkomsten op:
 
De data van deze intakeavonden zijn:

 

 

1/10/2018


3/12/2018


4/3/2019 


6/5/2019  

Alle avonden beginnen om 19.00 uur in school, ingang Verzetslaan 17
 
 

Stap 3:
Na de intakebijeenkomst kunt u het ingevulde inschrijfformulier inleveren bij school.
 
Stap 4:
A. Als uw kind 4 jaar wordt:
De groepsleerkracht maakt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, telefonisch een afspraak met u als ouder/verzorger voor het bezoeken van een “kennismakingsochtend” door uw kind.
U ontvangt ongeveer een week voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor uw kind en een informatiepakket.
 
B. Als uw kind reeds een andere school bezocht heeft:
Met de nieuwe ouders maken we persoonlijke afspraken voor een kennismakingsochtend/middag.

 
 
 
 
bmdb De Schuilplaats, 2011
Realisatie: Anyway Internet