Kerst

Sneeuw! Wat een verwondering bij de kinderen!
Wat mooi om met kinderogen te kijken; dat zouden wij als volwassenen eigenlijk vaker moeten doen....De laatste schoolweken van dit jaar werken wij over het Kerstfeest.

Laten wij ons verwonderen over de geboorte van Jezus Christus, die op aarde kwam voor ons allemaal. Wat bijzonder, wat een wonder!

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.


Wij wensen u Gezegende Kerstdagen!


  

 
 

  

bmdb De Schuilplaats, 2011
Realisatie: Anyway Internet